Hem

 

Vetlanda Framåtanda, ditt lokala parti, kommer även i fortsättningen att lyssna på medborgarna i Vetlanda kommun. VF finns för medborgarna.

Har du frågor, kontakta: info@vetlandaframatanda.se

 

Gruppmöte: 7/1-19 i KF-salen 18:30

 

 

Hört & Hänt...

 

önskar

Vetlanda Framåtanda

 

=== --- === --- === --- === --- ===

 

 

11 oktober

"Ohelig" allians i Vetlanda.

Blir det i fyra år?

VF kommer dock att fortsätta sin politik i opposition och givetvis fortsätta lyssna på medborgarna.

=== --- === --- === --- === --- ===

Valet är över och tyvärr så tappade VF ett mandat dock är vi näst största partiet i Vetlanda kommun fortfarande.

I länken här kan du se vilka som blev invalda i kommunfullmäktige. VF fick 18,14 % av rösterna i Vetlanda kommun.

=== --- === --- === --- === --- ===

 

Politikerpod,

Lyssna på VF-politik här >>>>>>>>>>>

 

=== --- === --- === --- === --- ===

 

 

4 juni 2018

Fler poliser till Vetlanda

VF har länge kämpat för att få fler poliser till Vetlanda.

Vi har motionerat om fler synliga poliser.

Likt sega smålänningar ska man inte ge upp.

 

En del frågor kan lösas snabbt medan andra kan ta lite längre tid. Vår kamp har nu gett resultat då fler poliser inom kort kommer att anställas i Vetlanda. I polishuset förbereds nu för fullt med att säkerställa rumsfrågan åt de nya tjänster som ska tillkomma i Vetlanda.

 

Det är viktigt och det skapas större trygghet,

med fler synliga poliser!

Vetlanda Framåtanda välkomnar förstärkningen!

Jan Johansson, kommunalråd VF

 

 

 

 

 

26 maj

Vetlanda Framåtanda & Vetlandafesten...

VF fanns runt på Vetlandafesten...

 

 

 

6 maj

Vetlanda Framåtanda vid Mela Kvarn...

Många frågor till Vetlanda Framåtanda vid Mela Kvarn.

 

 

5 maj

Vetlanda Framåtanda i Korsberga...

Vetlanda Framåtanda var väl representerade på Barnens dag i Korsberga under lördagen. mer>>>

 

 

2 maj

Miljö & Bygg på rundresa...

Ordförande i Miljö & Bygg Roger Eriksson visar en skiss under onsdagens rundresa...

 

 

 

20 april

JanJohansson på Emåförbundet...

Emåförbundets årsstämma.

 

15 april

Lars Brihall på rundresa...

Njudung Eneris ordförande har varit på rundresa.

Här en bild ifrån Sävsjö.

 

 

 

15 april

Jan på besök i pingstkyrkan...

Jan har varit på en frågestund i Pingstkyrkan i Vetlanda.

 

 

 

14 april

Filmen om Ingvar Rutgersson...

Jan besökte premiären om Ingvar Rutgersson och hans förening, Höstlöven.

 

 

4 april

Stormöte om förskolan vid Mela kvarn...

Ett hundratal hade mött upp i Mela Kvarnen för information om placeringen av förskolan vid Mela Kvarn.Det visar sig att det finna många frågetecken om denna placering. Är det försvarbart med tanke på kostnaderna för t.ex. väg och markarbeten. Alla var överens att det är inte alls lämpligt med en förskola vid Mela Kvarn. Från politiken så var Vetlanda Framåtanda väl representerat med kommunalrådet Jan Johansson i spetsen. Vetlanda Framåtanda menar på att skattepengar ska inte slösas vid Mela Kvarn utan andra alternativ ska undersökas. SD var också närvarande men övriga parti lyste med sin frånvaro. (Bilder här>>>)

 

 

=========================================

 

3 april

Gruppmöte med förklaring av den

Fördjupade Översiktplanen (FÖP)...

 

Stort intresse på gruppmötet fick en presentation av den Fördjupade Överiktplanen diskuterades och förevisades av planchefen Jan-Åke. (Bilder här>>>)

 

11 mars

Många medlemmar på VF:s Årsmöte...

Många medlemmar kom på VF:s årsmöte som också var nomineringsmöte. Styrelsen omvaldes och förstärktes med Anders Gustavsson. Nomineringarna bjöd inte på några större sensationer. På topplistan är det varannan dam och varannan herre som gäller.

Listan toppas av Jan Johansson och Lola Frödeberg.

Större foton här....

 

5 mars

Välbesökt gruppmöte...

Med sikte på helgens årsmöte och nomineringar...

 

28 feb

VF-ordförande på Bouleklubbens årsmöte...

Janne Johansson svingade klubban på Hvetlanda BouleClubs årsmöte som var väldigt välbesökt.

 

 

24 feb

VF på Näshults vintermarknad...

Vetlanda Framåtanda deltog i årets vintermarknad i Näshult. Vi bjöd på ostkaka och fick samtidigt många värdefulla kontakter med allmänheten.

 

De synpunkter och förslag som vi i sådana här sammanhang erhåller och lyssnar på kommer vi därefter att bearbeta. Vårt parti, som är ett lokalt parti är lyssnade. Det är många anhängare och även nya sympatisörer som vi träffar. Detta är en värdefull grund för en lokalt förankrad politik där närheten mellan politiker och människorna är viktig!

 

Vi tackar er alla som besökte oss och det var verkligen tur att vi hade köpt in tillräckligt med ostkaka, 62,5 kg !

 

7 feb

Esterprogrammet...

 

Vi har vunnit!

Esther nätverk har vunnit 1:a pris i en europeisk kvalitetstävling i kategorin Bästa sociala innovation inom aktivt åldrande. Tävlingen hölls i Lissabon den 27-28 november.

 

Det var 600 projekt som var med och slogs om att bli bäst. Vetlanda Esthercoacher med inbjudna Esthrar, chefer och politiker firade detta 30 januari på gärdet med bl.a. sång av Sångfåglarna.

 

Esther nätverk startade1997 på Höglandet och har blivit modell för hela region Jönköplings län. Syftet är att samordna olika vårdbehov mellan primärvård och specialistvård för Esther (patienten). Nätverket jobbar för att göra det enklare, lättare och bättre för Esther genom dennes resa i vårdkedjan.

Monica Högberg

1:e vice ordf i vård o omsorg.

 

==========================================

5 feb

Fullsatt på Gruppmöte...

 

Valfebern börjar stiga hos Framåtanda. Gruppmötet var fullsatt med nya och gamla medlemmar. Många strategiska beslut togs av partiet inför framtiden.

 

 

 

30 jan

Möte och samtal i Pingstkyrkan, Vetlanda...

 

Vad händer? Hur hjälper vi de ensamkomna ungdomarna från Afganistan...

 

Det var många intresserade som deltog i ett möte om hur vi kan hjälpa de ensamkomna ungdomarna från Afganistan i Vetlanda kommun.

 

Familjer som har ungdomar boende hos sig, ungdomarna själva, personal från HVB-boende och politiker fanns på plats. Alla var överens om att Vetlanda har gjort mycket och gör mycket men stödet "uppifrån" Migrationsverk och riksdag är tyvärr för stelbent. Sektionschefen Johanna Maxson förklarade djungeln av regler som finns.

 

tg talade om vikten att det måste bli en nationell rörelse som gör slut på alla "stolligheter" som Migrationsverket gör. Gör om, Gör rätt. En kille hade blivit uppskriven i ålder med sju dagar? Jo (7) dagar??? Janne påpekade att näringslivet behöver våra ungdomar, Vetlanda behöver våra Afganska ungdomar.

 

 

26 jan

MUSIKSKOLAN FYLLER 50 ÅR

De 50 åren firades med öppet hus för allmänheten.

Vårt parti representerades av kommunalrådet Jan Johansson som fick lyssna på en konsert. Efter densamma gavs utrymme för en värdefulla överläggningar med lärare och diskussion med skolans rektor om framtiden.

Vetlanda Framåtanda säger GRATTIS till 50 –åringen !

 

26 jan

”Intressant information

om Witalaskolans om och tillbyggnad

Häromdagen den 24 januari var det presentation i Witalaskolans aula om den om- och tillbyggnad som ska ske för högstadiet i Vetlanda.

 

Vid mötet delgav representanter från Tekniska kontoret och Barn- och utbildningsförvaltningen resultatet av det projekteringsarbete för Witalaskolan som nu är inne i en slutfas.

 

Kommunen satsar i investeringsplanen hela 250 milj kr för skolorna Mogärde, Witalaskolan och Landsbro.

Det var intressanta och informativa skisser som presenterades. Vid mötet deltog också arkitektfirman BSV i Värnamo som kunde förevisa hur skolan indelats i mindre arbetsgrupper med exklusiva studiemiljöer.

 

Tilltalande lösningar kunde delges de närvarande som till stor del bestod av intresserad personal i olika arbetsfunktioner. De närvarande fick också möjlighet att ställa frågor och lämna värdefulla synpunkter.

Bygglov för om och nybyggnad av Witalaskolan beräknas kunna ges av Miljö och byggnämnden den 6 mars och fr o m april månad går projektet ut på räkning/upphandling .

Anbud inlämnas i början av juni varefter en utvärdering följer. Tilldelning kommer att kunna lämnas runt midsommar och byggstart planeras till efter semestern. Den totala byggtiden uppgår till ca 3 år.”

//Jan Johansson

 

 

 

22 jan

Vetlanda Framåtanda på utbildning,

jämställhet och mångfald...

 

 

Glädjande besked till skattebetalare i kommunen

Den i juni i år antagna budgeten för Vetlanda kommun fastställdes efter vissa smärre justeringar vid kommunfullmäktiges novembersammanträ. de. Sammanträdet blev tidsmässigt långt och innehöll åtskilliga debattinlägg som avslutades med en votering.

 

Voteringssiffrorna blev 35 för ett antagande mot de 9 förordade en utdebiteringshöjning med 30 öre. En ledamot avstod från att rösta.

 

De justeringar som gjordes berör de extra utgifter som följer av länstrafikens beslut att lägga ner två busslinjer på vår landsbygd. Det är tråkigt att Vetlanda kommun åter ska behöva betala för sådant som vi tidigare skatteväxlat om med regionen i samband med överflyttat trafikansvar.

 

Det är minsann tråkigt att nödgas konstatera att den s k TIM –nämnden i regionen (Trafik Infrastruktur och Miljö) med centerordföranden Rune Backlund i spetsen tagit beslut om nerdragningar som drabbar vår landsbygd. För vårt parti som vill se en levande och blomstrande landsbygd med mer gynnsamma utvecklingsmöjligheter känns det värdefullt att vi kunnat säkerställa landsbygdstrafiken.

 

En annan korrigering gjordes gäller ett elitbidrag till Skirö AIK:s tjejlag i bandy med 150 t kr. De duktiga bandytjejerna är värda all uppskattning och nu håller vi samtidigt alla tummar för en framgångsrik säsong.

 

Partiets uppfattning är den att vi först som sista utväg då andra möjligheter uttömts ska ta till en kommunalskatteökning. Just en sådan höjning av kommunalskatten drabbar allra värst de grupper i vårt samhälle som redan har det sämst ställt. Det gäller bl a låginkomsttagare, ensamstående med barn och fattigpensionärer. Många av dessa har det redan nu tillräckligt svårt att varje månad få sin ekonomi att gå ihop då de nödgas vända på varje slant.

Sammanfattningsvis kan vi notera att kommunens budget är riktigt offensiv och aldrig tidigare har investeringsnivån varit så hög. De största posterna berör angelägna skolbyggnationer, förskolor och äldreomsorg. Dessa ligger helt i linje med de prioriteringar som vårt parti sagt bör gälla.

 

Skattepengar ska användas utifrån prioriteringar samt med sunt förnuft!

Jan Johansson kommunalråd VF

========================================

15 niov -17

Socionomstuderande hos Vetlanda Framåtanda

Vetlanda Framåtandas fullmäktigeordförande Lola Frödeberg och kommunalrådet Jan Johansson

fick idag besök av socionomstuderande från Jönköping. De ville ha svar på ett antal frågor rörande demokrati och inflytande i Vetlandas politiska liv. Vi fick svara på många intressanta frågor som kommer att ligga till grund för en uppsats ingående i deras utbildning. På fotot syns de tre, Sara Åblad, Amanda Jacobsson och Sara Gärdelöv. De tre besökte även kvällens möte med kommunfullmäktige.

 

==========================================

11 nov -17

Janne Johansson inviger Vetlanda Rally & Racings

nya klubbhus i Vetlanda.

Idag (11/11) besökte Janne Johansson ännu en framgångsrik förening och fick nöjet att inviga den nya klubbstugan för Vetlanda Rally och Racing.

 

Det blev en mycket lyckad tillställning som dessutom lockade många besökare till deras Öppet Hus. Janne blev verkligen imponerad av allt det ideella arbete som föreningen lagt ner, mer än 2 000 timmar.

 

Föreningen har fått flytta ett antal gånger orsakade av olika omständigheter men nu är det tredje gången gillt med den nya placeringen vid Vetlanda motorstadion.

 

Föreningen är viktig för väldigt många motorintresserade ungdomar och detta framgick med all önskvärd tydlighet vid invigningen som lockade många intresserade, såväl ungdomar som "något äldre ungdomar"! Hela 25 % av medlemmarna utgörs av ungdomar.

 

 

Lycka till med er framtida verksamhet! Ni har redan visat oss alla hur duktiga ni är även på byggsidan! Fantastiskt fin anläggning ni skapat!

Efter invigningen bjöd föreningen alla på kaffe och förträffligt välsmakande ostkaka.

 

Vetlanda Framåtanda på PROs Samorganisation,

möte i Holsby på Ädelfors Folkhögskola...

Vetlanda Framåtanda var på besök hos PRO som hade Höstmöte i Samorganisationen för PRO Holsby, PRO Vetlanda, PRO Lannaskede och för Ekenäs-Björkö. Janne gjorde stor succe med sitt kåseri om både nu och då.. PRO-kören underhöll sedan med allsång..

.

Boro/Vetlanda + Vetlanda Framåtanda = Sant

VF var på söndagen på en liten seriefinal i hockeytvåan.

Boro hade riktig Framåtanda och besegrade serieledarna Kalmar med kämparglöd. Klubben och tränaren berättade en hel del om tankarna runt årets serie.

VF är stolt sponsor till Boro/Vetlanda...

 

Goda nyheter i Vetlanda kommun

Vetlanda Framåtanda motsätter sig en skattehöjning som ett Alliansparti föreslår. KS verkade eniga på att det bör inte bli någon skattehöjning.

 

Njudung Energis ordförande Lars Brihall (VF) meddelar att styrelsen har bestämt att satsa 45 miljoner på tre år för att skynda på bredbandsutbyggnaden. Det börjar redan 2018 med 15 miljoner.

 

Lars Brihall

 

Vetlanda Framåtanda på Vetlanda Ridhus...

 

Från Vetlanda Framåtanda deltog Maria Brihall, ordförande i Kultur och Fritidsnämnden samt kommunalrådet Jan Johansson, vid överläggningarna

på Vetlanda Ridhus.

 

De tog del av ridsportens förutsättningar och de behov av förbättringar som behöver göras vid anläggningen.

 

Mycket intressant eftersom ridsporten i vår kommun

är av stor betydelse för många utövare och kanske

främst tjejer. Hästintresset gör ju även en stor insats

till att få en levande landsbygd.

 

 

 

VF säger nej till förskola vid Mela kvarn:

”Ingen lämplig plats för en förskola”

(Artikel och bilder från VP Publicerad 20 okt. 2017 12:09)

 

Vetlanda framåtanda vill avvakta den fördjupade översiktsplanen innan man tar ställning om en ny förskola i Vetlanda kommun. Detta framhåller representanter för Vetlanda framåtanda som samtidigt säger att Mela kvarn är en olämplig plats för förskoleverksamhet.

För drygt en vecka sedan var politiker och tjänstemän inbjudna till ett möte om den planerade nya förskolan i Bäcksedaområdet. En plats som föreslagits är Mela kvarn. Detta förslag har väckt stark kritik hos de boende. Området anses inte lämpligt av grannarna framförallt på grund av trafiksituationen, att området används för friluftsliv och att platsen har stora kulturhistoriska värden. Grannar uttryckte också oro över att det kändes som allt är ”bestämt på förhand”.

 

Inget bra alternativ

Som första parti går nu Vetlanda framåtanda ut och säger vad man anser om en förskolebyggnation vid Mela kvarn.

- Precis som grannarna har uttalat är platsen olämplig, främst på grund av trafiksituationen. Det kommer krävas mycket pengar för att få detta trafiksäkert, för barnens skull. Det är egentligen bara att titta på den smala befintliga vägen som går längs med ån, så förstår man att detta inte är ett bra alternativ, säger Lars Brihall (VF).

 

Det allra viktigaste innan politiken kan ta ställning till en ny förskola, menar Vetlanda framåtanda, är att den fördjupade översiktsplanen först ska bli färdig. Det blir den i början av nästa år då den kommer ut på samråd.

- Att föregå översiktsplanen är att tillämpa en planering som man i folkmun kan benämna ”frimärksplanering”, säger Jan Johansson (VF) och fortsätter:

- Med detta menar jag att man inte ska tänka kortsiktigt, utan måste se till helheten när man bestämmer sig för byggnation av en ny förskola.

 

Inte övertala

Att nya förskolor kommer behövas i Vetlanda kommun råder det dock ingen tvekan om hos Vetlanda Framåtanda. Frågan är alltså var den ska ligga.

- Ser man till de byggnationer som görs just nu i Vetlanda så ligger de norrut. Detta bör spegla även hur man tänker kring försörjningen av förskolor, säger Johansson.

- Som sagt, det är viktigt att ha ett helhetstänk och vi kan inte bör se till Bäckseda när vi planerar nya förskolor, säger Lola Frödeberg (VF).

I nuläget har inte Vetlanda Framåtanda något förslag på vad en ny förskola kan ligga istället för vid Mela kvarn, men detta kommer utkristalliseras när den fördjupade översiktsplanen är färdig menar man.

- Det viktigaste är dock att vi inte försöker övertala människor som har en avvikande uppfattning, som i det här fallet grannarna vid Mela kvarn. Vår uppgift är att lyssna in och vi måste hörsamma de demokratiska spelreglerna, säger Johansson.

=========================================

 

Möte i Kvillsfors, kommundelsrådet...

Ordföranden för kommundelsrådet Ökna-Kvillsfors-Karlstorp Lola Frödeberg (VF) hälsar alla välkomna till mötet i Kvillsfors. Det är många från vårt parti som deltar i mötet och visar intresse för de samhällsfrågor som lyfts vid sammankomsten.

 

Kommunens landskapsarkitekt Annika Lundvall presenterar ett projekt som Boverket och kommunen gemensamt satsar pengar på. Projektet bygger på att skapa en attraktiv och centralt placerad mötesplats inkluderat en lekpark. Ortsbefolkningen i Kvillsfors ges nu möjlighet att i stor utsträckning deltaga i projektet med förslag till lämplig utformning. Boverket satsar 300 tusen kronor och Vetlanda kommun lika mycket.

 

==========================================

Anhörigföreningen i Vetlanda

Ordföranden i Anhörigföreningen i Vetlanda, Kerstin Lundqvist, hade bjudit in vår partiledare till föreningens månadsmöte. Han är denna eftermiddag föreningens hemlige gäst.

 

Det blir en trivsam stund på Tomasgården och stämningen är på toppen. Anhörigföreningen är en viktig förening för många anhöriga då någon livskamrat eller vän plötsligt drabbas av oväntade händelser och föreningens insatser är mycket värdefulla.

 

Vem som helst kan plötsligt drabbas och då är det viktigt att man har någon i närheten som kan göra en insats och lindra en ibland till synes ganska maktlös situation.

 

Jan Johansson avtackas med en vacker blomma, en röd cyklamen. Besöket denna gång stannar vid en halvtimme eftersom ett efterföljande kommunfullmäktige sätter en tidsgräns för dagens gemenskap.

 

Jan Johansson lovar att om önskemål finns få återkomma och lovar då också att då ta med sig en ostkaka till ett sådant månadsmöte.

 

Uppgörelse om skolskjuts klar?

(Artiklar och foto från Vetlanda Posten)

 

Nu ska kommunen rädda busslinjerna

– satsar 1,2 miljoner kronor

Kommunen ska satsa 1,2 miljoner för att behålla busslinjer Vetlanda. I en uppgörelse mellan Vetlanda framåtanda och Socialdemokraterna ska nu Vetlanda kommun gå in med drygt 1,2 miljoner kronor för att rädda de nedlagda bussturerna från Vetlanda till Skirö och Ramkvilla.

 

Ledande politiker i Vetlanda kommun blev ”tagna på sängen” när Länstrafiken i somras deklarerade att fem busslinjer på Höglandet skulle läggas ned. Anledningen är att Länstrafiken måste spara pengar, totalt 13 miljoner kronor. En del av kostnadsbesparingen måste exempelvis göras på grund av Länstrafiken haft problem med tågen.

– Vi blev helt överraskade av det här beskedet.

Och kritikerstormen från allmänheten lät inte vänta på sig, säger kommunalrådet Jan Johansson (VF).

 

Inget alternativt

Precis som Lars Brihall (VF) har kommenterat tidigare, så skedde 2012 en skatteväxling mellan länets kommuner och dåvarande landstinget. Vetlanda kommun har alltså betalat för dessa bussturer.

– Precis som i andra fall så övervältrar stat och landsting kostnader på kommunerna. Jag tycker det är märkligt att Länstrafiken kan ta ett sådant självsvåldigt beslut, som inte kräver ett beslut i Region Jönköpings län, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) och fortsätter:

– Som vi ser det har vi inget alternativt än att lösa detta från kommunalt håll. Vi måste ju kunna erbjuda våra elever skolskjuts.

 

Dyr lösning

Ett alternativ för Vetlanda kommun, när nedläggningsbeskedet kommit av linje 350 Skirö och linje 355 Ramkvilla, var att handla upp skolskjutsturer. Det framkom dock snart att detta inte var ett alternativ. Dels hade det blivit en dyr lösning och dessutom hade det inte löst kommunikationen för gymnasieeleverna.

– Kollektivtrafiken är av avgörande betydelse för alla våra invånare. Vi är beredda att ta kostnaden för att trafiken ska fortsätta och fungera. Nu går vi alltså in och ”köper” dessa turer. Det känns bra att kunna ge medborgare, framförallt de på landsbygden, ett sådant positivt besked, säger Jan Johansson.

 

Beslut i november

Meningen är alltså att dessa linjer ska fortsätta även efter den 10 december, det datum då Länstrafiken skulle stoppa turerna. Först krävs dock ett formellt politiskt beslut taget i Vetlanda kommunfullmäktige.

– Jag har svårt att se att någon vill gå emot detta förslag, säger Henrik Tvarnö.

– Vi måste se till de invånare som bor på dessa orter. De ska ha en dräglig chans att bo kvar och leva i Skirö och Ramkvilla och att kunna ta sig till Vetlanda med allmänna kommunikationsmedel, säger Lars Brihall.

Det formella beslutet kommer att tas när kommunfullmäktige ska fatta beslut om budgeten i november månad.

 

 

 

”Alla elever måste få skjuts”

Gymnasieelever i kläm när Länstrafiken drar in linjer i

Skirö. Skiröbon Lars Brihall, Vetlanda Framåtanda, är starkt kritisk mot Länstrafiken som aviserat att två busslinjer ska dras in. Han menar att Länstrafiken försöker får betalt två gånger.

 

Mitt sommaren meddelade Länstrafiken att busslinjerna 350 och 355, som går mellan Vetlanda och Skirö respektive Ramkvilla, inte skulle köras i dess regi efter den 10 december. Linjerna dras inte in för att få åker utan eftersom de mest används av skolbarn. Länstrafiken sa sig vara villig att fortsätta köra linjerna, men då som uppdragstrafik åt kommunen i stället. Prislappen var satt till nära 1,3 miljoner kronor.

 

Upprörda känslor

Länstrafikens agerande har retat upp känslorna bland de boende i trakten runt Skirö och Ramkvilla, berättar VF-politikern Lars Brihall.

- Det är konstigt att landsbygden alltid ska drabbas. Vi som bor så här betalar ju lika mycket skatt som alla andra, säger han.

- Och just nu vill många unga familjer bosätta sig på landsbygden. Hur ska vi få folk att vilja det i fortsättningen?

 

Redan betalt

Lars Brihall berättar att så sent som 2012 skatteväxlade länets kommuner med dåvarande landstinget.

- I och med det tog Länstrafiken över ansvaret för den kollektivtrafiken.

 

I linje med övriga i kommunstyrelsen menar han att Vetlanda därmed redan har betalat för de här busslinjerna.

Kommunstyrelsen har också klargjort för Länstrafiken att kommunen tolkar förslaget som att ett regional kostnadsansvar vältras över på kommunen.

I en skrivelse till region Jönköpings län kallas Länstrafikens förslag rent av för ”påtvingad uppdragstrafik”.

 

Gymnasister också

Lars Brihall har tagit reda på att 19 grundskoleelever och 21 gymnasieelever åker med linje 350 Ramkvilla– Vetlanda. Med linje 355 Skirö–Vetlanda åker 11 grundskoleelever och 5 gymnasieelever.

 

Läget just nu är att Vetlanda kommun meddelat Länstrafiken att det inte är aktuellt för bolaget att köra uppdragstrafik åt kommunen. I stället ska kommunen handla upp skolskjutsturerna.

- Problemet är bara att gymnasieelever inte har rätt till skolskjuts, säger Lars Brihall.

Därför har Vetlanda Framåtanda motionerat om att ett undantag ska göras så att gymnasieeleverna får åka med i skolskjutsarna som ändå kör från och till Skirö och Ramkvilla.

- Kommunen kan knappast begära att gymnasieelever från landsbygden ska hyra lägenheter i stan för att kunna gå på gymnasiet. Dessutom finns det ju inga lediga lägenheter, säger Brihall.

Motionen kommer upp i barn- och utbildningsnämnden inom kort.

- Detta måste bara lösas, tycker vi, säger Lars Brihall.

- Någonstans får vi hitta pengarna, även om det kom helt oplanerat och samtidigt som andra kommunala kostnader skenar.

 

=========================================

 

Studiebesök 3 okt:

Idag har VF:s partiledare tagit del av Svenskt Näringslivs företagsranking som visar företagens syn och uppfattning på hur Vetlanda kommun sköter sig. Glädjande kan konstateras att Vetlandaas position är stabil och vi hamnar på plats 57 bland landets 290 kommuner. Våra närmaste grannar på Höglandet hamnar efter oss. Nässjö på plats 90, Sävsjö på plats 93 och Eksjö på plats 113. Vi framstår i än högre grad som Höglandets absoluta metropol. Jag tycker det känns riktigt bra och vi kan vara fortsatt positiva till vår fina kommun.

 

Bostadsbyggandet i Vetlanda kommun

är på en mycket hög nivå.

Senare på dagen VF:s partiledare på företagsbesök på TrivselHus i Korsberga. Företaget producerar i år på sina anläggningar i Korsberga och Landsbro ca 600 bostäder. Jan Johansson är ett gångbart namn och på fotot ser ni faktiskt 2 gånger Jan Johansson. Kommunalrådet Jan Johansson tillsammans med TrivselHus VD Jan Johansson.

 

 

2 okt: Gruppmöte VF

Östen Stålhand och Jonas Gunnarsson besökte VF:s gruppmöte angående VF:s motion om skolskjuts till alla elever, inklusive gymnasieeleverna och informerade om vad som sker med de linjer som Länstrafiken vill lägga ned till Ramkvilla och Skirö.

 

Janne på Balansera mera...

Janne invigningstala på dagskonferensen som vård och omsorg anordnar "Balansera mera" . Det handlar om tips och råd för att förhindra fallolyckor! Platsen är Missionskyrkan i Vetlanda.

 

 

 

 

Bostäder, framtid i Vetlanda...

Vi konstaterar att det nu antagits ett program för

fortsatta offensiva satsningar på bostadsfronten

genom att kommunfullmäktige igår antog en plan

med stort mått av Framåtanda.

 

Planen som sträcker sig över de närmaste nio åren

andas optimism eftersom byggandet utifrån klarlagda behovsberäkningar ger goda förutsättningar till byggande av lägenheter i såväl flerbostadshus som eget byggande av småhus.

 

Det är samtidigt viktigt att vi i större utsträckning marknadsför planer och möjligheter i hela vår

vidsträckta kommun.

 

Vetlanda Framåtanda vill främja ökad inflyttning och att rekrytering av arbetskraft i än högre grad kan ge möjligheter till angelägen bosättning i vår så fina kommun.

 

Vårt eget bostadsbolag visar nu framfötterna på ett tilltalande sätt genom sina planer på nya bostäder men även rekordstora belopp för renovering i befintligt bestånd. Tillsammans med flera privata aktörer kommer våra bostadsområden att växa fram.

 

Kommunens investeringsplan enligt antagen budget i juni 2017 visar stor investeringsvilja och volymen är rekordhög. Såväl bostadsförsörjningsplanen som vår kommunala budget andas optimism.

 

I sittande kommunregering har Vetlanda Framåtanda tagit tag i det bristande fastighetsunderhåll som vi fick ta över vid vårt tillträde. Det tar emellertid tid att rätta till de misstag som tidigare politiker gjort på underhållssidan. Sådant kostar pengar och innebär att vi samtidigt med nyinvesteringar fått avsätta stora resurser, om än och ännu inte tillräckliga.

 

Vi är emellertid övertygade om att vi äntligen påbörjat en resa som innebär att vi är på rätt väg. Vi eftersträvar att Hela Vetlanda kommun ska leva och skapa nödvändiga förutsättningar för såväl bostäder som företag.

 

Bostadsbyggandet och attraktiviteten för boende i olika orter och på vår landsbygd är samtidigt emellertid avhängigt tillgång till fiberanslutningar. Det talas på riksplanet ofta om att befolkningen och företagen ska ha god tillgång till fiber. Bekymret är att staten och regeringen inte enligt sina ambitioner tillskjuter tillräckliga medel för att påskynda fiberutbyggnad.

 

I Vetlanda kommun har vi ställt avkastningskrav på vårt kommunala energibolag , Njudungs Energi. På detta sätt har särskilda medel kunnat öronmärkas för angelägen fiberutbyggnad. Det är först sedan vi tillträdde i kommunregeringen som krav på avkastning ställts.

 

När avkastningskrav ställs är det det viktigt att understryka att även de pengarna används på ett förnuftigt sätt och att nödvändig hänsyn tas till att satsningarna hamnar rätt och tillgodoser angelägna behov i hela vår kommun. Vi måste säkerställa en prioritering av dessa nödvändiga tillskott.

2017-09-21 Jan Johansson

 

 

Kolla in kommunalrådet som slutade att bada...

Länk här>>>

 

På gång...

 

En text,

kan läsas från två håll,

framifrån och bakifrån

 

En text,

kan tolkas på,

hur många ord det är i texten

 

Citat: Okänd

 

=== --- === --- === --- === --- ===

 

Vetlanda, kommun med framåtanda och framtidstro.

 

De styrande partierna i Vetlanda har verkligen visat vad framåtanda och framtidstro är. Ni som följer informationsflödet i media och på nätet märker nog att det händer enormt mycket inom alla sektorer i Vetlanda kommun. Jag ska inte räkna upp allt som är på gång men en sak är säker, det finns ingen okontrollerad satsning på vårat samhälle utan allt är finansierat inom de ramar som vi har.

 

Tyvärr så finns det partier som vill göra både ditten och datten och som ser väldigt bra ut i media. Tyvärr så är detta bara röstfiske för att det ska se "bra ut" men hur det ska finansieras talas det tyst om.

 

Nej, VF kommer att fortsätta att lyssna på medborgarna och hanskas med kommunens pengar på ett ansvarstagande sätt där varje krona används maximalt.//tg