Hem

VF-Årsmöte Mer bilder här

1139 Tor

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att på ett ansvarsfullt sätt sköta samverkan med övriga politiker för att snarast återskapa en acceptabel arbetsmiljö. Vi politiker sitter ju faktiskt bredvid varandra och då håller det inte att i längden fortsätta med att ordföranden skriver e-post till oss övriga eftersom det mest naturliga och enda rimliga är att komma in och prata direkt. Vi är ingen lekstuga! Vi är valda av folket att föra folkets talan och då kan sånt här beteende från högsta ansvarig politiker aldrig försvaras!


0859 tor

Detta inlägg är långt men läs alltsammans, så förstår ni både bakgrund och nuläge i vår annars så fina kommun, Vetlanda!

Igår den 14 april 2021 avhöll Kommunstyrelsen möte och då visade den nybildade majoriteten en så låg nivå att det finns anledning att reflektera och ifrågasätta. Den nya majoriteten S M och C bildades efter det senaste kommunvalet men som så småningom sprack eftersom partierna S och C beslöt att kasta ur M. De två nämnda partierna krävde att M skulle byta ut sin partiledare vilket är ett gravt och fruktansvärt simpelt sätt att hantera ett samarbete. Om så ej skulle ske så meddelande S och C att samarbetet avbryts. Det var ett fullständigt orimligt krav från de två partierna. Anledningen känner nog numera de allra flesta till. Att av M kräva att de skulle följa de två övriga är även det, enligt min mening, ett fullständigt orimligt krav i en samverkan.

Efter att ha kastat ut M så valde man att bjuda in KD i en ny kommunregering. I samband med ommöbleringen tillsattes ännu ett kommunalråd, ett 5:e kommunalråd med en 50%-igt arvode. Nu skyller den nya majoriteten på oppositionen för att ha orsakat dessa merkostnader.

Fullmäktige har tidigare tillsatt och arvoderat 1:e vice KS ordförande till 60 % och denne har laglig rätt att fortsätta sitt uppdrag med tidigare beslutat arvode. Detta känner den nybildade majoriteten till men vill bortse från verkligheten och istället kasta över skulden på oppositionen. Detta är helt horribelt och för att undvika fortsatt bråk och den kommunala "lekstuga" som KS nya majoritet nedlåter sig till valde jag att istället för att fortsätta skylla på varandra undvika att kasta skulden på varandra. Det borde räckt med att konstatera att de fasta arvodena i KS blivit högre. Jag vädjade till dem att bifalla ett sådant rimligt yrkande. S KD och C vägrade att lyssna på denna rimliga lösning varför reservation inlämnades med följande motivering:

" Vi reserverar oss mot det beslut som fattats då detta tråkigt nog och påtagligt visar på den nya majoritetens bristande vilja att tillsammans verka för att vår kommuns verksamhet kan drivas vidare i en positiv anda utan dessa ständiga onödiga bråk.

Kommunen har till följd av tidigare havererad majoritet inrättat ett extra kommunalråd inom majoriteten samt ökat procentsatsen för ett annat kommunalråd tillika ingående i den nya majoriteten. Detta har medfört ökade fasta arvoden under Kommunstyrelsen. Att på detta sätt nu lägga skulden på en helt oskyldig opposition är icke vare sig korrekt eller anständigt. Alla vet vid det här laget hur vårt nuvarande kommunalråd KS 1: e vice ordförande har laglig rätt att kvarstå med tidigare av kommunfullmäktige beslutad ersättning".

Vetlanda Framåtanda bävar över den nya majoritetens ovilja till samarbete.

Men nästa år är det kommunalval. Håll därför ut: Förändring är i sikte!

Jan Johansson , kommunalråd Vetlanda Framåtanda KS 2:e vice ordf

inte fortsätta med sådana beskyllningar och istället sluta


Här kan man hålla avstånd...

FOAJÈN I VETLANDA STADSHUS

Vetlanda Framåtandas inställning till reception i Vetlanda stadshus är solklar! Vi vidhåller och är konsekventa i vårt handlande. Vetlandas unika och fina stadshus är omnämnt i många sammanhang och är en viktig symbol för vår kommun.

Vetlanda Framåtanda 10 år

Vetlanda Framåtanda har börjat sitt firande av att
partiet 2020 fyller 10 år. Beroende på convid så kommer det att firas till sommaren 2021, hoppas vi...