Historia & Minne

 

Vetlanda Framåtanda, ditt lokala parti, kommer även i fortsättningen att lyssna på medborgarna i Vetlanda kommun. VF finns för medborgarna.

Har du frågor, kontakta: info@vetlandaframatanda.se

 Gruppmöte: 3 feb, 2 mars, 30 mars, 4 maj, 1 juni, 31 aug, 5 okt, 26 okt, 30 nov, 

KF-salen 18:30. God fortsättning med Vetlanda Framåtanda 2020... 

Bildandet...

Förslaget att bilda ett helt nytt lokalt parti med inriktning på kommunala frågor väcktes efter kraftiga påtryckningar från många människor med bred förankring runt om i vår kommun.


Initiativtagarna till bildandet och registreringen var Jan Johansson och Thomas Thylén.


Det var knappt om tid i februari - mars 2010 för bildandet av nytt kommunalt parti då registreringen omgående måste ske hos Notarius Publicus. Vi bollade sinsemellan olika namnförslag och vi ville absolut inte under några som helst förhållanden bli ihopblandade med andra tafatta försök med bildandet och registreringen av t.ex. den s k Wetlandalistan.


Namnet Framåtanda...

En snilleblixt dök plötsligt upp då Jan Johansson mindes hur Vetlanda kommunen under sjuttiotalet vid sin marknadsföring använt sig av Vetlanda-anda Framåtanda.  Vetlanda Framåtanda blev också klarsynt nog det namn som de två valde för det nya partiet. Namnet var framåt och speglade på samma gång väldigt väl den positiva anda som partiet skulle stå för!


Registrering...

För registrering krävdes minst 50 namnunderskrifter från kommunmedlemmar. De två nämnda tog i all hast var för sig hand om införskaffandet av namn, upprättandet av förslag till stadgar, bildade en konstituerande styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare vilket krävdes för partiregistreringen.

 

Det vållade inga som helst svårigheter att få ihop dessa 50 namn så alltsammans kunde ordnas på bara några timmar. Därefter blev det Notarius Publicus som för Vetlandas del sitter i Aneby som hade till uppgift – att mot ersättning  kontrollera att dessa personer var folkbokförda i Vetlanda kommun. Vi fick efter några dagar beviset att minikravet på antal namn uppfyllts varefter det gällde att sätta ihop en kandidatlista inför det stundande valet 2010.


Kostanader...

Vi fick själv stå för alla de kostnader som var förenade med partiets bildande, registreringen och tryckkostnaderna för samtliga valsedlar.


Valet stundade och vi höll inför valet ett flertal partimöten, producerade en egen video med partiprogram åt Radio Jönköping.


Människorna fick sedan rösta på vilket parti som de förordade och redan då visade det sig mycket klart att vårt parti troligtvis skulle vinna stort gehör hos medborgarna.


Så blev det också då vi erhöll så många röster att vi redan år 2010 – endast 6 månader efter att partiet bildats - blev kommunens tredje största efter S och M.


Jan JohanssonValet 2022 ?????Valet 2018...


Valet 2018 blev väl inte så bra som vi hade räknat med.

Över 18 % gav trots allt VF 8 mandat i Kommunfullmäktige.


Tyvärr ett mandat tappat men vi är fortfarande kommunens näst största parti.


Socialdemokraterna valde att samarbeta med Moderaterna och Centern varför VF hamnade i opposion med Janne som opposionsråd på 50 %.


I oppositionen samarbetar VF, SD och V i en valteknisk samverkan och VF tog alla platser som 2:e vice ordförande utom Socialnämnden där Liberalerna fick denna platsen för i Socialnämnen gäller det att ha stor kompetens. Valet 2014...


Valet 2010 blev ju en jättesucce och alla undrarde???


Hur blir det i valet 2014?

 

Signalerna ifrån invånarna i Vetlanda kommun var ju superpositiva. Men hur blir det på valdagen?


Valupptakten blev en enorm succe och den skedde

hos Brihalls i Skirö och på deras "kosläpp".


Hur det gick i valet, ja det vet ni säkert...


VF fick över 21 % och det gav hela nio platser i Kommunfullmäktige. VF blev också kommunens näst största parti. Samarbete med Socialdemokraterna gjorde att VF har varit med och styrt kommunen under mandatperioden.


VF klarade av att tillsätta 100 poster och totalt sett har samarbetet fungerat mycket bra.

Vetlanda Framåtandas historia...

Till minne av

Margonia Påhlsson...


På trettondagsafton 2015 nåddes vi

av ett tungt besked. Margonia Påhlsson

har gått ur tiden.

 

Utanför kommunhuset kommer kommunen under trettondag jul 2015, att hedra Margonia då de svenska flaggorna kommer att halas på halv stång. Vetlanda kommun och vårt parti har drabbats av stor sorg då en duktig kollega alldeles för tidigt gått ur tiden.

 

Sjukdomen segrade till sist i en kropp som alltmer tyngdes av obotlig cancer. Lidandet är nu över vilket samtidigt är den enda och klena trösten i sammanhanget.

 

Söndagen den 14 december blev den sista dagen jag fick träffa Margonia. Margonia hade då kontaktat mig och ville att jag skulle komma hem till henne. Jag hade en svag aning om vad hon ville förmedla.

 

Margonia och hennes sambo Benny bjöd på kaffe och lussekatt. Vi talade allra först om hur hon och Benny fått uppleva en gemensam helgaktivitet med SPA på Ronneby Brunn, om diverse planering inför den politikerutbildning som Margonia framgångsrikt tagit tag i men så småningom gled samtalet in på den egentliga anledningen till vår träff.

 

Margonia berättade varför hon velat att jag skulle komma och hon var mycket lugn och visade sin helt enastående kraft när hon förmedlade det sorgliga beskedet att nu bet ingen behandling längre på sjukdomen. Det fanns inget mer att göra. Hon hade styrkan att utan synliga tårar förklara sin situation som nu mycket hastigt förändrats.

 

Hon sa att jag klarar detta utan större problem men det är allra värst för mina närmast anhöriga. Benny var synligt berörd av allvarets stund när Margonia sa att hon kände en önskan att bara orka och kunna få gå ut och andas frisk luft genom att gå runt sitt eget hus.

Margonia har ett förflutet i Vetlanda kommun sedan många år som tjänsteman och under senare år som politiker i vårt parti, Vetlanda Framåtanda.

 

Jag lärde känna Margonia redan på 90-talet då hon med stor framgång kastade sig över de EU-ärenden som LEADER- Smålandsgruppen hade att administrera. De till synes svåra och omständiga redovisningarna klarade Margonia av lika enkelt som de projektbeskrivningar som hon föredömligt upprättade och föredrog inför beslutsfattandet. Margonia blev känd för sin enorma smidighet i en verksamhet som i övrigt präglades av en alltför omfattande byråkrati.

 

År 2010 då vårt parti Vetlanda Framåtanda bildades blev hon i valrörelsen en hos oss alla såväl inom partiet som hos väljarna omtyckt person och platsen i kommunfullmäktige blev en självklarhet. Margonia erhöll dessutom uppdrag i såväl kultur –och fritidsnämnden som i barn-och utbildningsnämnden. Margonia visade stort intresse och engagemang i alla de frågor och uppdrag som hon välförtjänt erhöll.

 

Alla sina politiska uppdrag förnyades följdriktigt i de val som kommunfullmäktige beslöt i december inför kommande mandatperiod fram till och med år 2018. Margonia intresserade sig för de politiska frågorna och var alltid påläst då hon begärde ordet för sina väl underbyggda inlägg.

 

Jag som partiledare och alla övriga i vårt parti Vetlanda Framåtanda sörjer en skicklig och duktig medarbetare och vän och minns alla trivsamma och ljusa stunder, all humor som ständigt kännetecknade vänskapen inte minst på våra månatliga partimöten.

 

Trots sin obotliga sjukdom visade Margonia en enorm och närmast ofattbar livskraft med inlägg präglade av humor och livsglädje där vunna erfarenheter och kunskap utgjorde viktiga inslag.

 

Våra tankar i denna stora sorg går i första hand till Margonias mor Ann-Britt, sonen Joakim, bröderna Donald och Raymond och självklart till sambon Benny som varit hennes livsledsagare under så många år.

 

För Vetlanda Framåtanda och samtliga partimedlemmar

Jan Johansson, partiordförande

2015-01-05

Släkt, vänner och Vetlanda tog farväl av Margonia i Bäckseda kyrka den 30 januari, 2015...


Brevet till andra sidan...


Är himlens alla stjärnor själarna från förr ?

Finns där plats för alla när vi står utanför hans dörr ?

 

Är alla änglar vita, stora såsom små ?

Även de som på jorden var obetydliga och grå ?

 

Jag ställer dessa frågor till någon jag vet är där.

Och säkert hennes vingar, de vitaste hon bär.

 

Du hör på mina tankar är känslan som jag har.

Den enda tröst jag känner, att du ingen smärta har.

 

Hittar du de vänner, som inte här är kvar?

Och eldsjälen som slocknat, finns glöden ännu kvar?

 

Är månens skiva närmre, än den från jorden är ?

Står han där vid porten och tar emot oss , Sankte Per ?

 

Är himlen så oändlig, ett rike utan slut ?

Är tusen åren gångna , innan stjärnan brunnit ut ?

 

Jag sänder nu en duva med brevet som jag har.

Och säkert någon ängel Du kan skicka med ditt svar.

 

Mia Brihall 2015-01-30


Att kopiera för eget bruk är helt OK  2015 Vetlanda framatanda.se    info@vetlandaframatanda.se   web@vetlandaframatanda.se