Historia & Minne

 

Vetlanda Framåtanda, ditt lokala parti, kommer även i fortsättningen att lyssna på medborgarna i Vetlanda kommun. VF finns för medborgarna. Har du frågor, kontakta: info@vetlandaframatanda.se

 Gruppmöte:5 okt, 26 okt, 30 nov,  KF-salen 18:30.                                                                     

10-års firande Vetlanda Framåtanda firar detta 2021 beronde på Convid-19...

Vetlanda Framåtandas historia...


Bildandet...

Förslaget att bilda ett helt nytt lokalt parti med inriktning på kommunala frågor väcktes efter kraftiga påtryckningar från många människor med bred förankring runt om i vår kommun.


Initiativtagarna till bildandet och registreringen var Jan Johansson och Thomas Thylén.


Det var knappt om tid i februari - mars 2010 för bildandet av nytt kommunalt parti då registreringen omgående måste ske hos Notarius Publicus. Vi bollade sinsemellan olika namnförslag och vi ville absolut inte under några som helst förhållanden bli ihopblandade med andra tafatta försök med bildandet och registreringen av t.ex. den s k Wetlandalistan.


Namnet Framåtanda...

En snilleblixt dök plötsligt upp då Jan Johansson mindes hur Vetlanda kommunen under sjuttiotalet vid sin marknadsföring använt sig av Vetlanda-anda Framåtanda.  Vetlanda Framåtanda blev också klarsynt nog det namn som de två valde för det nya partiet. Namnet var framåt och speglade på samma gång väldigt väl den positiva anda som partiet skulle stå för!


Registrering...

För registrering krävdes minst 50 namnunderskrifter från kommunmedlemmar. De två nämnda tog i all hast var för sig hand om införskaffandet av namn, upprättandet av förslag till stadgar, bildade en konstituerande styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare vilket krävdes för partiregistreringen.

 

Det vållade inga som helst svårigheter att få ihop dessa 50 namn så alltsammans kunde ordnas på bara några timmar. Därefter blev det Notarius Publicus som för Vetlandas del sitter i Aneby som hade till uppgift – att mot ersättning  kontrollera att dessa personer var folkbokförda i Vetlanda kommun. Vi fick efter några dagar beviset att minikravet på antal namn uppfyllts varefter det gällde att sätta ihop en kandidatlista inför det stundande valet 2010.


Kostanader...

Vi fick själv stå för alla de kostnader som var förenade med partiets bildande, registreringen och tryckkostnaderna för samtliga valsedlar.


Valet stundade och vi höll inför valet ett flertal partimöten, producerade en egen video med partiprogram åt Radio Jönköping.


Människorna fick sedan rösta på vilket parti som de förordade och redan då visade det sig mycket klart att vårt parti troligtvis skulle vinna stort gehör hos medborgarna.


Så blev det också då vi erhöll så många röster att vi redan år 2010 – endast 6 månader efter att partiet bildats - blev kommunens tredje största efter S och M.


Jan Johansson

Valet 2022 ?????Valet 2018...


Valet 2018 blev väl inte så bra som vi hade räknat med.

Över 18 % gav trots allt VF 8 mandat i Kommunfullmäktige.


Tyvärr ett mandat tappat men vi är fortfarande kommunens näst största parti.


Socialdemokraterna valde att samarbeta med Moderaterna och Centern varför VF hamnade i opposion med Janne som opposionsråd på 50 %.


I oppositionen samarbetar VF, SD och V i en valteknisk samverkan och VF tog alla platser som 2:e vice ordförande utom Socialnämnden där Liberalerna fick denna platsen för i Socialnämnen gäller det att ha stor kompetens. Valet 2014...


Valet 2010 blev ju en jättesucce och alla undrarde???


Hur blir det i valet 2014?

 

Signalerna ifrån invånarna i Vetlanda kommun var ju superpositiva. Men hur blir det på valdagen?


Valupptakten blev en enorm succe och den skedde

hos Brihalls i Skirö och på deras "kosläpp".


Hur det gick i valet, ja det vet ni säkert...


VF fick över 21 % och det gav hela nio platser i Kommunfullmäktige. VF blev också kommunens näst största parti. Samarbete med Socialdemokraterna gjorde att VF har varit med och styrt kommunen under mandatperioden.


VF klarade av att tillsätta 100 poster och totalt sett har samarbetet fungerat mycket bra.

Att kopiera för eget bruk är helt OK  2015 Vetlanda framatanda.se    info@vetlandaframatanda.se   web@vetlandaframatanda.se