Våra politiker & Parti

 

Vetlanda Framåtanda, ditt lokala parti, kommer även i fortsättningen att lyssna på medborgarna i Vetlanda kommun. VF finns för medborgarna.

Har du frågor, kontakta: info@vetlandaframatanda.se

 Gruppmöte: 3 feb, 2 mars, 30 mars, 4 maj, 1 juni, 31 aug, 5 okt, 26 okt, 30 nov, 

KF-salen 18:30. God fortsättning med Vetlanda Framåtanda 2020... 
Vetlanda Framåtanda

Politiker 2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Johansson,Entreprenör, Bäckseda

- Opposionsråd

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- 2:e Vice Ordförande Kommunstyrelsen

- Budgetberedningen

- Kommunstyrelsens Arbetsutskott

- Ledamot Höglandsförbundet, direktionen

- Vice Ordförande Vetlanda Stadshus AB

- Ledamot Vetlanda Industrilokaler
- Ledamot Witalabostäder

- Ersättare Höglandets Kommunalförbund, Direktionen

- Ledamot Mörumsåns Vattenvårdsförbund

- Ersättare Styrelsen, Näringslivsutveckling, Vetlanda AB

jan.johansson@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lola Frödeberg, Demand Planner, Kvillsfors

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- Ledamot Kommunstyrelsen

- Ersättare Vård- & Omsorgsnämnd

- Ledamot Vetlanda Stadshus AB

- Ledamot Kommundelsrådet Ökna - Karlstorp

lola.frodeberg@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Brihall, Företagare, Skirö

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- Ledamot Kommunstyrelsen

- Ordförande Njudung Energi Vetlanda AB

- Ordförande Vetlanda Elnät AB

- Ledamot Avfallskemi Sydost AB

- Ledamot Erikhesters Vindpark

- Ersättare Parlamentariska Kommittén

- Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Vice OrdförandeValberedningen

- Ordförande Njudung Energi Sävsjö AB

lars.brihall@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Forsberg Brihall, Lantbrukare, Skirö

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- 2:e Vice Ordförande Kultur- & Fritidsnämnd

maria.brihall@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Eriksson, Egen Företagare, Kvillsfors

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- 2:e Vice Ordförande Miljö- & Byggnämd

- Ledamot Njudung Energi Vetlanda AB

- Ledamot Kommundelsrådet Ökna - Karlstorp

roger.eriksson@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Brihall, Målare, Vetlanda

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- Ledamot Barn-& Utbildningsnämnd

malin.brihall@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Glans, IT-strateg, Björköby

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- Ledamot Socialnämnd

- Ersättare Kommunstyrelsen

- Ersättare Valberedningen

- Ersättare Vetlanda Industrilokaler
- Ersättare Witalabostäder

- Ersättare Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen

- Ledamot Kommundelsrådet Björkö - Nävelsjö

tommy.glans@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Högberg, Undersköterska, Vetlanda

- Ledamot Kommunfullmäktige 2018-2022

- Nämndeman

- Ledamot Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen

monica.hogberg@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Bengtsson, Egen företagare, Korsberga

- Ersättare Kommunfullmäktige 2018-2022

inge.bengtsson@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Brannestam, Cirkelledare, Kvillsfors

- Ersättare Kommunfullmäktige 2018-2022

- Ledamot Kultur- & Fritidsnämnd

petra.brannestam@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathrine Löfstedt, Kulturarbetare, Vetlanda

- Ersättare Kommunfullmäktige 2018-2022
- Ersättare Socialnämnden

cathrine.lofstedt@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Sjöberg, Civilingenjör, Serarp, Näshult

- Ersättare Kommunstyrelsen

- Ledamot Tekniska nämnden

claes.sjoberg@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cecilia Rylander, Undersköterska, Kvillsfors

- 2:e Vice Ordförande Vård- & Omsorgsnämd

cecilia.rylander@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Inge Lundgren, Nämndeman, Bäckseda

- Nämndeman

- Ledamot Donationsstiftelsen Anette von Liewen

- Ledamot Kommundelsrådet Vetlanda - Bäckseda

lars-inge.lundgren@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Birgitta Glans, Konsult Björköby

- Ledamot Vård- & Omsorgsnämnd

birgitta.glans@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tony Racov, Entreprenör, Ekenässjön

- Ledamot Kommundelsrådet Ekenässjön

tony.racov@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Sognefur, Förskollärare, Korsberga

- Ersättare Barn- & Utbildningsnämnd

- Ledamot Kommundelsrådet Korsberga

anna.sognefur@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Karlsson, Serviceledare, Skede

- 2:e Vice Ordförande Barn- & Utbildningsnämnd

- Ledamot Kommundelsrådet Alseda

patrik.karlsson@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Johansson, Seniorkonsult, Björköby

- Ledamot Witalabostäder AB

- Ledamot Vetlanda Industrilokaler AB

per.johansson@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Thylén, Redovisningskonsult, Nye

- Ordförande för Revisor av

  Kommunens Räkenskaper & Förvaltning (2019-2022)

- Ersättare, Revisor Anette von Liewens Donationsfond

- Ersättare, Revisor Georg Selanders donationsstiftelse

- Revisor Witalabostäder och Vetlanda Industrilokaler
- Revisor Räddningstjänstförbundet
anneli.thylen@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Thylén, Reperatör, Nye

Entreprenör, Företagare

- Ledamot Kommundelsrådet Nye

thomas.thylen@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Selhorst, Egen företagare, S Solberga

- Ledamot Miljö- & Byggnämnd

- Ledamot Kommundelsrådet Korsberga

robert.selhorst@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Liljerås, Bonde, Hörnebo

- Ledamot Valnämnd

christina.liljeras@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Pilåsen, Myresjö

- 2:e Ordförande Tekniska nämnden

- Ledamot Kommundelsrådet, Lannaskede

bruno.pilasen@vetlandaframatanda.se

 

 

 

Bernt Andersson

- Ledamot Kommundelsrådet Bäckaby

 

 

 

 

VF, Styrelsen

 

Styrelse för 2019:

Ordförande, Jan Johansson

Vice ordförande, Lola Frödeberg

Kassör & Sekreterare, Anneli Thylen

Ledamot, Tommy Glans

Ledamot, Lars Brihall

Ledamot, Patrik Karlsson

Ledamot, Bruno Pilåsen 

Ersättaret,Thomas Thylen

Valberedning, Birgitta Glans & Inge Bengtsson

Revisorer, Cecilia Rylander, Monika Högberg

 

Medlem i Vetlanda Framåtanda?

 

Du är välkommen till ett parti för alla...

 

Höger? Vänster? Mitten?

För Vetlanda Framåtanda så spelar detta ingen roll...

 

Det är politiken som är det viktiga och ska gälla

för alla kommuninvånare i Vetlanda kommun...

 

Medlem 2020?

Kontakta Anneli Thylén,

070-534 32 01

anneli.thylen@vetlandaframatanda.se

eller betala in 150 sek på Bankgiro 307-8615,

glöm inte skriva ditt namn på inbetalningen

 

Självklart så kan du välja att vara en passivt stödjande

medlem men givetvis så kan man även vara en aktiv

medlem i Vetlanda Framåtandas partiarbetet...

 

Har du frågor om Vetlanda Framåtanda,

kontakta någon av politikerna ovan eller

info@vetlandaframatanda.se

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lundin, Chaufför, Kvillsfors

goran.lundin@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vithaya Loungkhot, Tvätteriarbetare, Vetlanda

vithaya.loungkhot@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Thylén, Lastbilschaufför, Nye

joakim.thylen@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husein Öksuz, Företagare, Vetlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Andersson, Logistiker, Naglarp

kristian.andersson@vetlandaframatanda.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att kopiera för eget bruk är helt OK  2015 Vetlanda framatanda.se    info@vetlandaframatanda.se   web@vetlandaframatanda.se