Våra politiker & Parti

 

Vetlanda Framåtanda, ditt lokala parti, kommer även i fortsättningen att lyssna på medborgarna i Vetlanda kommun. VF finns för medborgarna. Har du frågor, kontakta: info@vetlandaframatanda.se

 Gruppmöte:5 okt, 26 okt, 30 nov,  KF-salen 18:30.                                                                     

10-års firande Vetlanda Framåtanda firar detta 2021 beronde på Convid-19...

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

VF, Styrelsen

 

Styrelse för 2019:

Ordförande, Jan Johansson

Vice ordförande, Bruno Pilåsen

Kassör & Sekreterare, Anneli Thylen

Ledamot, Tommy Glans

Ledamot, Lars Brihall

Ledamot, Patrik Karlsson

Ledamot, Lola Frödeberg 

Ersättaret,Thomas Thylen, Claes Sjöberg

Valberedning, Roger Eriksson & Inge Bengtsson

Revisorer, Cecilia Rylander, Monika Högberg

 

Medlem i Vetlanda Framåtanda?

 

Du är välkommen till ett parti för alla...

 

Höger? Vänster? Mitten?

För Vetlanda Framåtanda så spelar detta ingen roll...

 

Det är politiken som är det viktiga och ska gälla

för alla kommuninvånare i Vetlanda kommun...

 

Medlem 2020?

Kontakta Anneli Thylén,

070-534 32 01

anneli.thylen@vetlandaframatanda.se

eller betala in 150 sek på Bankgiro 307-8615,

glöm inte skriva ditt namn på inbetalningen

 

Självklart så kan du välja att vara en passivt stödjande

medlem men givetvis så kan man även vara en aktiv

medlem i Vetlanda Framåtandas partiarbetet...

 

Har du frågor om Vetlanda Framåtanda,

kontakta någon av politikerna ovan eller

info@vetlandaframatanda.se

 

Övriga politiker


 Johan Gustafsson

- Ersättare Tekniska Nämnden

 

 

 Bernt Andersson

- Ledamot Kommundelsrådet Bäckaby
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att kopiera för eget bruk är helt OK  2015 Vetlanda framatanda.se    info@vetlandaframatanda.se   web@vetlandaframatanda.se